Các ứng dụng

  • Chống thấm cho những khu vực được bảo vệ như:
  • Chống thấm cho phòng tắm
  • Chống thấm nhà bếp.
  • Chống thấm cho ban công.
  • Mái.
  • Vướn trồng cây, sân vườn.
  • Hồ chứa nước, bể bơi.
  • Khu vực phụ trợ khác.
  • Chống thấm tầng hầm.

(Chi tiết xem trên tài liệu kỹ thuật)