1. Đối với các vật liệu gốc xi măng 2 thành phần: Công ty bảo hành đổi trả miễn phí trong quá trình vận chuyển như bị bục, rách bao bì…
  2. Công ty sẽ không bảo hành khi sản phẩm đã quá hạn sử dụng, khi đã mở lắp thùng, bao bì không còn nguyên vẹn khi đã sử dụng.