Vữa chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.

Các ứng dụng

Amixquick Seal 107 được dùng để chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, trong công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng. Lãnh vực thi công:
 Bể nước uống
 Khu vực phòng tắm
 Tầng hầm
 Sân thượng và ban công
 Cầu
 Trám các vết nứt chân chim, không phải là các vết nứt đang
phát triển.

Ưu điểm:

Amixquick Seal 107 cung cấp những đặc tính sau:
 Các thành phần được chế tạo sẵn
 Dễ trộn và dễ thi công
 Có độ sệt như hồ dầu, có thể thi công bằng bay.
 Kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc.
 Không thấm nước
 Là lớp cản hiệu quả chống lại qu
 á trình cacbonat hóa
 Không độc
 Không ăn mòn
 Đàn hồi nhẹ
 Có thể thi công bằng cách phun

Đóng gói: 25Kg/bộ.

Thành phần A (Bột): 20Kg

Thành Phần B (Lỏng): 5Kg